Browse photos by Patrick Loafman:
Achnatherum
Alopecurus
Anthoxanthum
Arrhenatherum
Avena
Avena barbata – 1 photo
Briza
Briza maxima – 1 photo
Bromus
Bromus inermis – 1 photo
Bromus pacificus – 1 photo
Bromus sterilis – 1 photo
Calamagrostis
Cynosurus
Cynosurus echinatus – 3 photos
Danthonia
Deschampsia
Digitaria
Echinochloa
Elymus
Elymus hirsutus – 2 photos
Elymus violaceus – 1 photo
Eragrostis
Festuca
Glyceria
Glyceria grandis – 1 photo
Hordeum
Melica
Melica harfordii – 1 photo
Phragmites
Pleuropogon
Poa
Poa arctica – 1 photo
Poa compressa – 1 photo
Poa confinis – 1 photo
Poa howellii – 1 photo
Poa marcida – 1 photo
Poa trivialis – 2 photos
Podagrostis
Puccinellia
Schedonorus
Setaria
Setaria viridis – 2 photos
Sorghum
Sorghum bicolor – 1 photo
Trisetum
Trisetum canescens – 1 photo